Πρόχειρη εικόνα τοποθεσίας μετ.σταθμού

Εδώ θα δείτε μια πρόχειρη εικόνα για την ακριβή θέση του σταθμού αλλά και του οπτικού πεδίου της κάμερας.