Νέες φωτογραφίες από τη διαδρομή για το χωριό Σελλά στις 29-12-13